Stichting

 Sport en Ontmoeten

                         Halle

correspondentie-adres:

Stichting Sport en Ontmoeten Halle

Abbinkstraat 18

7025 AJ Halle 

accomodatie-adres:

"De Meisterskamp"

Roggestraat 50

7025 AP Halle

KvK nummer: 60305363

Bank: NL 74 RABO 0166821845

 

info@sportenontmoeten.nl

 

 

 
Update Stand van zaken Sportaccommodatie De Meisterskamp juli 2021

De afgelopen anderhalf jaar is het bestuur van SSO druk bezig geweest met het maken van een plan voor het behoud van Sportaccommodatie De Meisterskamp. Wij hebben daarbij waardevolle bijdragen ontvangen en steun gekregen vanuit de verschillende gebruikersgroepen en belanghebbenden. Hartelijk dank daarvoor. Dat heeft ons geholpen om het plan zo concreet mogelijk te maken en de diverse gesprekken met de gemeente Bronckhorst op ambtelijk en bestuurlijk niveau (B&W en Raad) te kunnen voeren. Wij zijn daarbij ook op een prima wijze ondersteund door de Leefbaarheidsalliantie van de provincie Gelderland.
Op 9 juni jongstleden hebben wij ingesproken in de raadscommissie van de gemeente Bronckhorst waarin de Sportagenda werd behandeld ter voorbereiding op de raadsvergadering van 5 juli. Onze bijdrage werd door de verschillende raadsfracties op een positieve manier ontvangen, geheel in lijn met de gesprekken die wij het afgelopen jaar met de verschillende raadsfracties en raadsleden hebben gevoerd.
In de raad van 5 juli jongstleden is de Sportagenda door de raad vastgesteld. Daarmee heeft de raad het college een beleidskader meegegeven om invulling te geven aan het sportbeleid. In de raadsvergadering werd door meerdere raadsfracties steun betuigd aan het Plan De Meisterskamp. Het werd als voorbeeld genoemd hoe belangrijke voorzieningen in een dorpsgemeenschap overeind kunnen worden gehouden. Wethouder Blaauw heeft in die vergadering ook aangegeven dat het Plan Sportaccommodatie De Meisterskamp past binnen de beleidskaders van de Sportagenda.
Op 6 juli hebben wij daarom de officiële aanvraag voor behandeling van ons plan bij Burgemeester en Wethouders ingediend. De eerste afspraak voor nader overleg met de gemeente is inmiddels gemaakt. Wij komen nu in de situatie dat we concreet kunnen gaan werken aan de uitwerking en uitvoering van het plan ten behoeve van definitieve besluitvorming door o.a. de gemeente. Een spannende tijd die veel tijd en energie van ons zal kosten en waarbij we de hulp en ondersteuning van alle belanghebbenden in de Halse dorpsgemeenschap nodig zullen hebben.
Samen hebben wij nu zicht op het realiseren van de gewenste vernieuwing van Sportaccommodatie De Meisterskamp. Gericht op het waarborgen van sport voor jong en oud en het versterken van de leefbaarheid in Halle. Samen moeten we het gaan doen!
Wij houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en komen bij jullie op de lijn voor de verdere uitwerking van het plan.

Bestuur Stichting Sport en Ontmoeten Halle 

UPDATE betreffende plan De Meisterskamp


Helaas zijn alle bedachte info avonden om de Halse bevolking te informeren door de corona in het water gevallen vandaar deze digitale update.
Stand van zaken omtrent de Meisterskamp 20-10-2020:
Het plan is voorgelegd en besproken met alle fracties en betreffende ambtenaren
Deze week wordt het plan officieel met onderbouwing aangeboden aan B&W en raad
Alle offertes om een goede kostprijs te bepalen zijn binnen.
De absolute toezegging voor het plaatsen van de zendmast op het sso terrein is er.
Het plan staat in de eerstvolgende raadsvergadering op de sportagenda.