Stichting

 Sport en Ontmoeten

                         Halle

correspondentie-adres:

Stichting Sport en Ontmoeten Halle

Abbinkstraat 18

7025 AJ Halle 

accomodatie-adres:

"De Meisterskamp"

Roggestraat 50

7025 AP Halle

KvK nummer: 60305363

Bank: NL 74 RABO 0166821845

 

info@sportenontmoeten.nl

 

 

 
Wie zijn wij
 
 
Missie
De Stichting wil het Sporten en Ontmoeten in Halle en omstreken (Bronckhorst-Oost) bevorderen en faciliteren om op die manier te zorgen voor het behoud van de leefbaarheid
De Stichting is zich sterk bewust van de maatschappelijke veranderingen. Denk hierbij aan krimp in de kleine kernen, de sterke individualisering en de afname van het je gezond voelen.
Om de vermindering van gezondheid en sociale cohesie een halt toe te roepen biedt de Stichting Sporten en Ontmoeten gelegenheid om een positieve bijdrage te leveren.
Het beoefenen van sport, het ontwikkelen van spel en educatie op het gebied van gezondheid zijn belangrijke pijlers.
Visie
De Stichting vindt dat Halle en omstreken en daarmee Bronckhorst-Oost, een aantrekkelijk woongebied moet blijven waar men samen optrekt, voor elkaar zorgt en waar men elkaar stimuleert om activiteiten in de gemeenschap te ontplooien. De Stichting heeft zichzelf als doelstelling opgelegd, hierin een belangrijke rol te spelen.
Sporten en ontmoeten zijn middelen, die niet alleen weerstand bieden aan de negatieve maatschappelijke veranderingen in zijn algemeenheid, maar zullen bovenal ook de negatieve impulsen in de kleine kernen een halt toe roepen en omzetten in positieve gezamenlijke activiteiten.
 
De Stichting beheert de gelden die Sportvereniging Halle van de gemeente heeft ontvangen om de komende jaren in het onderhoud van de sportvelden op sportpark "De Meisterskamp" te kunnen voorzien. Daar waar mogelijk zal de Stichting trachten de velden te exploiteren om op termijn zelfvoorzienend te kunnen zijn.
Daarnaast is de Stichting verantwoordelijk voor de exploitatie van de sportzaal "De Meisterskamp" en onderhoudt zij contracten met de vaste huurders van de sportzaal. Tevens is de Stichting actief op zoek naar nieuwe gebruikers.
Mocht u belangstelling hebben voor "losse" huur van de sportvelden en/of de sportzaal dan verwijzen wij u graag naar menu-item Reserveren op deze website.
 
Het Bestuur
 
 

Nieuws